Ziekmelding / verlof

Bij ziekte van uw kind kunt u school telefonisch op de hoogte stellen.

Voor verlofaanvragen dient u eerst na te gaan of u recht heeft op dit verlof. Het aanvragen van verlof kan via een formulier dat te vinden is op de boekenplank op ISY.

Voor het aangeven dat uw kind naar de tandarts, arts o.i.d. moet, kunt u het absentieformulier op ISY. gebruiken. Natuurlijk kunt u dit ook telefonisch of schriftelijk doorgeven.

Klik hier om snel naar de pagina van ISY te gaan.