Missie-Visie

Missie

Het ‘hele’ kind helpen zichzelf compleet te maken en leren het optimale uit zichzelf te halen vanuit de kernwaarden veiligheid, eigenheid en verantwoordelijkheid. Het onderwijs op SBO De Fontein kenmerkt zich met name door een sterk pedagogische benadering: kindgericht, een duidelijke structuur en organisatie, extra aandacht voor het opdoen van succeservaringen. Op onze school leren we van elkaars verschillen en is ieder kind uniek. Door ons motto “samen waar het kan en apart waar nodig” ontstaat er bij de leerlingen een bewustwording in het hebben van verschillende ondersteunings-, en ontwikkelingsbehoeftes. Kinderen krijgen inzicht in hun eigen en elkaars kwaliteiten. Ons doel is om die kwaliteiten van de kinderen te helpen ontdekken zodat ze als persoon kunnen groeien en leerstappen kunnen zetten.

Visie

"Samen waar het kan en apart waar nodig."

Op onze school leren we van elkaars verschillen en is ieder kind uniek. Door ons motto “samen waar het kan en apart waar nodig” ontstaat er bij de leerlingen een bewustwording in het hebben van verschillende ondersteunings-, en ontwikkelingsbehoeftes. Kinderen krijgen inzicht in hun eigen en elkaars kwaliteiten. Ons doel is om die kwaliteiten van de kinderen te helpen ontdekken zodat ze als persoon kunnen groeien en leerstappen kunnen zetten

Kernwaarden

Eigenheid
Op SBO de Fontein mag iedereen zijn wie hij is. Iedereen is anders en dit is OK. Ieder kind leert zichzelf kennen met zijn eigen kwaliteiten. Dit is een eigen leerproces dat wordt ontwikkeld.

Verantwoordelijkheid
Op SBO de Fontein neemt ieder zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces, voor de omgang met elkaar en de omgeving. Er wordt uitgegaan van de intrinsieke motivatie van een ieder. Je bent kritisch naar jezelf en durft fouten te maken. Dit helpt je verder in je ontwikkeling.

Veiligheid
Op SBO de Fontein voelt iedereen zich welkom. Ieder kind voelt zich gezien en gehoord. Daarnaast is er rust, structuur en duidelijkheid. Dit alles is de basis om je te ontwikkelen.