Medezeggenschapsraad

Op SBO de Fontein behartigt de MR de belangen van ouders, personeel en leerlingen. De MR voert overleg met de directeur. De directeur vraagt advies en instemming aan de MR over tal van onderwerpen. Goed onderwijs maken we samen door samen aan medezeggenschap te bouwen. Het komt alle betrokken kinderen, ouders en leerkrachten ten goede. De leden van de MR hebben regelmatig overleg. De data hiervan worden op ISY medegedeeld. De vergaderingen zijn over het algemeen voor iedere ouder toegankelijk als toehoorder.

Voor vragen of informatie kunt u mailen met de MR

Leden:

Oudergeleding:
Sarah Penders
Jenny Tijink

Personeelsgeleding:
Martin Juffermans
Angelique Hebben