Olleke Bolleke

Samenwerking De Springplank & Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Basisschool De Springplank en Peuterspeelzaal Olleke Bolleke werken nauw samen, met als visie:

“Kinderen gaan zelfstandig op ontdekking wanneer de omgeving henhiertoe uitdaagt, volgt en kansen geeft.”

Ontdekken houdt in: ervaring opdoen – zaken be (door)leven – leren – begrijpen.

Missie: Vanuit de 4 B’s = 
Bedoeling, Betekenis, Betrokkenheid, Bemiddeling zorgen wij voor:

  • Thema’s die aansluiten bij de interesses en belevingswereld van onze kinderen.
  • Hoeken en materialen die uitnodigen en aanzetten tot ontdekken.
  • Aanbod dat gericht is op: de zone van de naaste ontwikkeling (hoge doelen).
  • Activiteiten die gericht zijn op: de wereld van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.

Vragen? Loop even binnen op maandagmorgen, woensdagmorgen of vrijdagmorgen. Mailen kan ook: carintx@bs-despringplank.nl