Schoolplan

Het schoolplan wat geldt van 2015 t/m 2019 kunt U downloaden door te klikken op onderstaand plaatje.

School Ondersteunings Plan

Elke school dient een school ondersteuning profiel te hebben.
Hierin staat een beschrijving van de voorzieningen die op de school zijn getroffen voor leerlingen
die extra ondersteuning behoeven.
In het profiel formuleert de school dus de extra ondersteuning die zij kan verzorgen.

Klik hier voor het School Ondersteunings Plan