Wat doet de ouderraad?

Via de ouderraad wil de school de ouders betrekken bij het reilen en zeilen van SBO de Fontein.
De ouderraad denkt mee met zaken die betrekking hebben op de school.
De ouderraad organiseert samen met diverse geledingen activiteiten voor de leerlingen.
Voorbeelden van activiteiten:
- versieren van de school bij vieringen
- St. Maarten vieren
- Sinterklaasviering
- Kerstviering
- Carnavalsvierig
- Paasviering

Samenstelling

Ans van der Jagt 

Nancy Krekels