Info

SBO De Fontein is een school voor Speciaal BasisOnderwijs (SBO). Dit onderwijs is ontstaan uit het voormalige LOM-, MLK- en IOBK-onderwijs. Voorheen vielen deze vormen van onderwijs onder het Speciaal Onderwijs, maar per 1 augustus 1998 vallen de SBO-scholen samen met Basisscholen onder dezelfde wet namelijk de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Over de samenwerking met de basisscholen in de regio kunt U meer lezen in de schoolgids.

Op onze school zitten kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar.

In het schooljaar 2019-2020 starten we in één basisgroep met 24 kinderen. Ook zullen we dit jaar weer gaan werken met niveaugroepen voor: Taal, lezen, spelling en rekenen. De rest van de vakken wordt in  gemengde groepen gegeven.